Islamitisch begraven

“Vrede zij met de bewoners van dit oord onder de gelovigen en de moslims. Moge Allah genade hebben met degenen onder ons die zijn voorgegaan en degenen die nog zullen volgen. Voorwaar, wij zullen ons met de Wil van Allah zeker bij jullie voegen.”

Bron: Deze hadieth staat in Sahieh Muslim 974

De dood is onderdeel van het leven en rondom het sterven en begraven zijn vele rituelen en tradities binnen de Islam. Begraven worden in het land van overlijden tot aan de dag van de Opstanding hoort daar bij.

Grafrust

Het is aanbevolen om te worden begraven waar men sterft. Dat is in Nederland niet altijd eenvoudig omdat er op veel plekken geen blijvende grafrust is. Op een Islamitische Natuurbegraafplaats is er wel grafrust tot de dag van de Opstanding. In Nederland noemen wij dit eeuwigdurende of altijddurende rust. Dit is juridisch vastgelegd waarbij de bestemming van de grond voor altijd natuurbegraven blijft.

‘Ienna liellaahie maa agada, wa lahoe maa a’ataa wa koelloe shay’in ‘iendahoe bie adjalin moesammaa faltasbir wal-tah’tasieb. Waarlijk, aan Allah behoort wat van Hem is en hetgeen wat Hij geeft is van Hem en Hij heeft voor alles een tijd bepaald. Wees geduldig en vertrouw op Allah.’

Laatste zorg

Ghoesl of ghusl (Arabisch: غسل), de rituele wassing vindt meestal plaats in een uitvaartcentrum of wascentrum dat daarvoor een speciale ruimte heeft. Mannen worden door mannen, vrouwen door vrouwen verzorgd. Het lichaam wordt meermaals gewassen met water waaraan geurige stoffen zijn toegevoegd, zodat het van alle onreinheden wordt ontdaan. Vervolgens wordt het lichaam in grote witte doeken, een kafan, gewikkeld. De kafan wordt aan de boven- en onderkant dichtgeknoopt. Het lichaam wordt hierdoor helemaal bedekt en kan rein het graf in gaan.

In Nederland wordt de overledene eerst naar de moskee gebracht voor het Djanazah-gebed.

Abdellah Ibn Abderrah’maan Al-Djiebreen, moge Allah de Verhevene hem beschermen’.

Daarna wordt het lichaam naar de begraafplaats gebracht. Traditioneel zijn er veel dragers uit de moslimgemeenschap om de baar/kist een stukje te dragen, uit eerbetoon aan de overledene. Hier vindt ook vaak het laatste gebed plaats

Het gezicht richting Qibla

Bij het graf aangekomen, wordt het lichaam uit de kist getild en in een graf op de rechterzijde gelegd met het aangezicht richting Qibla. De aanwezige moslims dichten het graf zelf. Van de overgebleven aarde wordt een heuveltje gemaakt. Het graf wordt niet versierd, maar een eenvoudige markering in de vorm van een boomschijf is wel mogelijk. Bij moslims is het de gewoonte dat er slechts één overledene in een graf komt te liggen. Het is een islamitische regel dat een graf niet wordt geruimd of voor meerdere mensen wordt gebruikt.

Bij elkaar zijn

Binnen het islamitische geloof is het belangrijk dat moslims bij elkaar worden begraven. Het is belangrijk voor de rust van de geest om onder elkaar te zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat moslims samen zijn als de dag van de Wederopstanding komt. Het begraven op een islamitische natuurbegraafplaats kan plaatsvinden volgens deze belangrijke uitgangspunten. Daarom is de islamitische zone op onze natuurbegraafplaatsen van de rest van het natuurgebied gescheiden.