Wat is natuurbegraven?

Er bestaat in de natuur een orde die ons alleen maar kan verbazen. In deze tijd spreekt men over een ecologisch evenwicht, dat door de mens wordt bedreigd. De Koran heeft het over de beste manier waarop de dingen zijn gerangschikt en waarschuwt de mens:

“richt geen onheil aan op de aarde, nadat alles daar zo goed mogelijk is geordend.”

Volgens de Koran vindt de mens alleen zijn bestemming en geluk op deze wereld als hij zich harmonieus vindt in deze orde.

Relatie mens en natuur

Natuurbegraven sluit naadloos aan op deze manier van natuurbeleving. Naast het beschermen en versterken van de natuur, is de relatie tussen mens en natuur van groot belang. Bij een begrafenis in de natuur mogen alleen natuurlijk afbreekbare materialen gebruikt worden voor kist of wade(kafan). Er zijn geen versieringen op het graf en een belangrijk deel van de opbrengsten wordt gebruikt om de natuur te versterken. 

Uitgangspunt bij natuurbegraven is dat het graf helemaal opgaat in de natuur, er niet opnieuw begraven wordt en er ook nooit geruimd zal worden. Er is dus eeuwige grafrust, waarbij het graf niet geroerd wordt. Op een natuurbegraafplaats is het niet toegestaan om buiten de paden te wandelen, dus er wordt niet over de graven gelopen. 

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.

Voorjaarswandeling: op zoek naar zomervogels, zoals de tjiftjaf